Pastatų vėdinimas

Diagrama, rodanti grūdų aušinimo pjedestalo oro srautą grūdų saugykloje

Tinkamos pastato vėdinimo svarba

Daugelyje žemės ūkio pastatų yra netinkama išorinė ventiliacija arba jų nėra išvis. Dėl to pasėlių aušinimo sistemos tampa neveiksmingos ir sukuria stresinę aplinką gyvuliams.

Šiltas oras įstrigęs ir cirkuliuoja pastate, o ne išmetamas. Paliekant duris galima pad ÷ ti situacijai, tačiau vis dar nėra gryno oro. Tai taip pat padidina saugumo riziką nutolusiose vietose ir neatitinka kokybės užtikrinimo programų, nes paukščiai ir parazitai gali patekti į parduotuvę.

Šviežio oro įsiurbimo žaliuzės turėtų būti įrengtos taip, kad vyraujantis vėjas galėtų patekti pro jas (paprastai gaubtiniame gale virš durų). Šilto oro ištraukimo ventiliatoriai turi būti priešingame pastato gale arba šone (ne toje pačioje sienoje kaip žaliuzės)

Palaikyti ryšį?

Sekite naujienas apie Martino Lishmano naujienas, įvykius ir produktus.